Beta Versiyon

Web sitemizi kullanarak çerez politikamızı kabul etmiş olursunuz.    

Müşteri Tanı Politikası
 1. Müşterini Tanı (KYC) Politikası Nedir?

  BİTENTA, sunduğu hizmetlerden yararlanan müşterilerinin hesap güvenliğine büyük önem vermektedir. Müşterini Tanı (KYC) Politikası, (Bundan böyle “KYC Politikası” olarak anılacaktır.) BİTENTA’nın, müşteri ve müşterilerinin faaliyetleri ile ilgili olarak yeterli düzeyde bilgi sahibi olması ve bu bilgileri edinmek amacıyla kendi bünyesinde gerçekleştirdiği prosedürleri ifade etmektedir.

 2. KYC Politikası Kapsamında BİTENTA Hangi Önlemleri Alır?

  a) Kimlik Doğrulama

  • Müşteri kimliğini doğrulama
  • Müşteri’nin gerçekleştirdiği işlemler sonucunda yararlanıcıyı tespit etmek için önlemler alma
  • Müşteri’nin yapmak istediği işlemin amacı ve niteliği hakkında tatmin edici bir bilgi edinme
  • Müşteri’yi ve Müşteri’nin gerçekleştirdiği işlemleri ile müşteri ilişkileri boyunca izlenme ve Müşteri profili ile karşılaştırma
  • Özellikle dikkat edilmesi gereken yüksek riskli Müşteri’leri, işlemleri ve diğer müşterileri izleme

  KYC Politikası çerçevesinde Müşteri kimliği, Müşteri ile BİTENTA arasında hizmet ilişkisi kurulmadan ya da Müşteri herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce tamamlanacaktır. Müşteri ile BİTENTA hizmet ilişkisi kurulurken Müşteri’nin BİTENTA’ya ait Site’ye üye olma amacı ve bu Site’de yapacağı işlemler ile amaçladığı hususlar hakkında bilgi edinilecektir. Müşteri kimlik doğrulama prosedürü aşağıdaki hallerde işletilecektir.

  Her türlü hizmet ilişkisi kurarken parasal tutardan bağımsız olarak; ayrıca

  • Tek bir kripto para alım-satım işleminin veya birden çok bağlantılı işlemlerin toplam tutarı 100.000 TL eşit veya fazla ise;
  • Tek bir kripto para takas işleminin veya birden çok bağlantılı işlemin toplam tutarı 100.000 TL eşit veya fazla ise;
  • Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda parasal tutardan bağımsız olarak
  • Önceden edinilmiş kimlik bilgilerinin doğruluğu ve yeterliliği konusunda şüphe olduğu takdirde parasal tutardan bağımsız olarak

  Platform üzerinde işlem talep eden Müşteri’nin, söz konusu işlemi üçüncü bir kişinin yararına gerçekleştirdiği durumlarda; hem işlemi talep eden Müşteri’nin hem de yararına işlem yapılan üçüncü kişinin kimlik doğrulaması yapılmaktadır.

  Müşteri’nin kendi adına hareket ettiğini beyan ettiği; ancak üçüncü bir kişinin yararına hareket ettiğinden şüphelenilen hallerde, BİTENTA gerçek yararlanıcının kimliğini belirlemek için bütün önlemleri almaktadır.

  BİTENTA, yürürlükteki mevzuat uyarınca Site’deki ve her türlü ortamdaki; belgeleri düzenleme tarihinden ve kimlik tespitine ilişkin bilgileri ise son işlem tarihinden itibaren sekiz yıl süreyle muhafaza edecek ve talep edildiği takdirde ilgililerine ibraz edecektir.

  BİTENTA kullanıcılarına dünyadaki en güvenli dijital para borsasını sunmak adına çalışmakta ve en üst düzey güvenlik önlemleri sunmaktadır.

  BİTENTA’nın eşsiz güvenlik sistemi tüm güvenlik önlemleri aynı anda aktif olarak kullanabilme imkanı sunmaktadır. Bu kapsamda;

  • Mail onayı ile giriş güvenlik önlemini aktif ettiğinizde üyeliğinize girişte E-Mail adresinize gönderilen tek kullanımlık ek-şifre istenir hesap şifreniz üçüncü kişilerin eline geçse bile E-Mail adresinize gelen ek-şifre olmadan üyeliğinize giriş yapılamaz. (Mail onayı ile giriş)
  • SMS onayı ile giriş güvenlik önlemini aktif ettiğinizde üyeliğinize girişte sistemde kayıtlı olan telefon numaranıza sms ile gönderilen tek kullanımlık ek-şifre istenir hesap şifreniz üçüncü kişilerin eline geçse bile telefon numaranıza gelen ek-şifre olmadan üyeliğinize giriş yapılamaz. (SMS onayı ile giriş)
  • IP Kilitleme ile giriş güvenlik önlemini aktif ettiğinizde üyeliğinize yalnızca sisteme kayıt etmiş olduğunuz ip adreslerinden giriş sağlanabilmektedir. (IP Kilitleme ile giriş)
  • İki adımlı doğrulama güvenlik önlemini aktif ettiğinizde üyeliğinize girişte mobil cihazınızda bulunan Google Authenticator uygulaması ile oluşturulan tek kullanımlık ek-şifre istenir hesap şifreniz üçüncü kişilerin eline geçse bile mobil cihazınız tarafından oluşturulan ek-şifre olmadan üyeliğinize giriş yapılamaz. (İki adımlı doğrulama)
 3. Hizmet İlişkisi Kurulmayacak Müşteriler Kimlerdir?

  BİTENTA, işbu KYC Politikası uyarınca, aşağıda yer alan özelliklere sahip Müşteriler ile herhangi bir hizmet ilişkisi kurmayacaktır.

  • Anonim veya sahte isimlerle kullanıcı hesabı açmak isteyen müşteriler
  • Gerekli bilgi ve belgeleri vermeyi reddeden müşteriler
  • Suç gelirleri ve terörizmin aklanması konusunda uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından (OFAC, AB, BM, HMT, vb.) yayınlanan listelerde bulunan müşteriler
  • Kimlik doğrulama taahhüt edilmediği ya da hizmet ilişkisinin amacı konusunda yeterli bilgi temin edilmediği durumlarda
  • Para aklama için BİTENTA’nın dâhili bilgi sisteminde terörizmin finansmanı ve ilgili mali suçlara (dolandırıcılık, taklitçilik, organize suçlar, vb.) ilişkin olumsuz bir kayda sahip olan müşteriler,
  • Yasadışı bahis, kumar işlemleri
 4. Hizmet İlişkisi Kurulmadan Önce Hakkında Birtakım Tedbirler Alınacak Müşteriler

  BİTENTA’nın Müşteriler’e risk temelli yaklaşımı sonucunda aşağıda yer alan özelliklere sahip Müşteriler ve işlemler yüksek risk kategorisinde tanımlanmış olup detaylı bir inceleme sürecinden geçirilecektir.

  • Siyasi Nüfus Sahibi Kişiler
  • Kar amacı gütmeyen kuruluşlar (Dernekler, Vakıflar, Yardım Kuruluşları vb.)
  • Kripto para faaliyetlerinin yasaklandığı ve oldukça kısıtlandığı ülke veya bölgelerde bulunan gerçek kişiler
  • Miktarı yüksek işlemler

  Yukarıda bahsi geçen Müşteriler ve işlemler bakımından, hizmet ilişkisi kurulmadan önce veya ilgili işlem gerçekleştirilmeden önce BİTENTA üst düzey yöneticisinden izin alınması gerekmektedir. Müşteriler ile hizmet ilişkisi kurulmadan önce, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında bilgi sağlanmalı, bu kapsamda Müşteri hakkında herhangi bir resmi kurum nezdinde soruşturma başlatılmadığından veya ilgili bir soruşturma başlatıp bir ceza uygulamadığından kamu kaynakları kullanılarak emin olunmalıdır.