Beta Versiyon

Web sitemizi kullanarak çerez politikamızı kabul etmiş olursunuz.    

Kullanıcı Sözleşmesi
 1. TARAFLAR
  1. İşbu Sözleşme, BİTENTA YAZILIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle “BİTENTA” olarak anılacaktır.) ile diğer yanda bitenta.com sitesine (bundan böyle “Site” olarak anılacaktır.) üye olan kullanıcı (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında, Site'de sunulan hizmetleri kullanırken karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.
  2. BİTENTA ve KULLANICI ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.
 2. TANIMLAR
  1. BİTENTA, 1831/14 Sok No:12 Kat:17 D:113 Karşıyaka İZMİR adresinde mukim BİTENTA YAZILIM VE TİCARET A.Ş.yi.
  2. Kripto Para, şifreli olarak güvenli işlem yapılabilen, dünyanın her yerine transfer edilebilen, merkezi olmayan ve kontrolünün BlockChain (Blok-Zincir) işlem veri tabanları tarafından gerçekleştirilen, dijital ve sanal parayı.
  3. Bitcoin Cüzdanı, Kripto paraların ve kullanıcıya özel şifrelerinin saklandığı elektronik dosyayı.
  4. Kullanıcı, Site’ye üye olan ve Site’de sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek kişiyi veya tüzel kişiyi
  5. Site, bitenta.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesini, ifade eder.
 3. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
  1. İşbu sözleşme, Kullanıcı’nın Site’ye elektronik ortamda üye olması ile başlar. Kullanıcı Site’ye üye olurken işbu sözleşmenin tüm hükümlerini okuyarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
  2. Site, sadece Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet eden gerçek kişilere hizmet verir.
  3. Kullanıcı, işbu Site’ye üye olmakla, en az 18 yaşında olduğunu, kendisi ve BİTENTA arasında bu Site’ye üye olmak ve hizmetten yararlanmak için tam yasal ehliyete sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. BİTENTA tarafından bu durumun aksi tespit edildiğinde Kullanıcı’ya ait hesabı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahip olup bu nedenle veya yanlış bilgi verilmesinden kaynaklanan hiçbir zarardan BİTENTA sorumlu değildir.
  4. Kullanıcı, Site’ye üye olmak için verilmesi gereken bilgileri yanlış vermesinden dolayı tek başına sorumludur.
  5. Site’de sunulan hizmete bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri ve sınai hakların sahibi münhasıran BİTENTA YAZILIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’dir. (üçüncü kişilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariç) Sunulan servislerin yazılım, tasarım ve telif haklarının tamamı BİTENTA’ya aittir. BİTENTA anılan bu servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ters mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin vermemektedir. Kullanıcı, bu hükümlere aykırı hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu hükümlere aykırı davranması, sözleşmenin tek taraflı ve haklı feshi nedeni olup tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir.
  6. Kullanıcı, Site’ye üye olduktan sonra hesabını ve haklarını üçüncü kişilere devredemez, satamaz, her ne nam ve ad altında olursa olsun hesabını başkasına kullandıramaz. Böyle bir durumda BİTENTA, hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmadan herhangi bir bedel ödemeksizin Kullanıcı’nın hesabını durdurma, iptal etme, askıya alma hakkına sahiptir. Ancak hukuki bir kısıtlama olmaması halinde Kullanıcı’nın hesabında kripto varlığının olması durumunda bunlar kendisine iade edilir. Bu madde kapsamında meydana gelecek tüm zararlardan Kullanıcı tek başına sorumludur.
  7. Kullanıcı, hesabının güvenliğinden tek başına sorumludur. Aynı zamanda Kullanıcı, hesabı ile ilgili verdiği bilgiler, kullandığı şifre gibi işlemlerle sınırlı kalmamak üzere Site’de yer alan tüm hizmetlerle ilgili yaptığı işlemlerden tek başına sorumludur. Kullanıcı’ya ait bilgilerin yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi ve hizmetlerin kullanılması halinde BİTENTA’nın hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
  8. Kullanıcı’nın hesap güvenliği adımlarına uymamasının neden olduğu herhangi bir kayıp veya zarardan BİTENTA sorumlu değildir.
  9. Her Kullanıcı’nın bir adet hesabı olabilir. BİTENTA’nın aynı Kullanıcı’ya ait birden fazla hesap tespit etmesi halinde ilgili Kullanıcı hesaplarını hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın askıya alabilir, iptal edebilir.
  10. Kullanı’nın Site’de hesap sahibi olabilmesi üyelik formunda yer alan belirli kimlik doğrulayıcı belge veya bilgileri vermesi gerekmektedir. Kullanıcı’nın istenilen bilgiyi vermemesi halinde BİTENTA işlem yapmamak ya da hesabı durdurmak hakkına sahiptir. Kullanıcı, kendi hesabı ve işlemleri ile ilgili bilgilerin tamamının ya da bir kısmının BİTENTA tarafından saklanmasını kabul eder.
  11. Kullanıcı’nın verdiği bilgilerin ve/veya belgelerin gerçekliğinden Kullanıcı sorumludur ve Kullanıcı, BİTENTA’nın bu belgelerin gerçekliğini ve/veya geçerliliğini doğrulamak için bu belgeleri veren kurumlar ile irtibata geçme hakkını kabul eder.
  12. BİTENTA, gelişmiş koruma prosedürleri uygulamak ve Kullanıcı’nın korunması amacıyla zaman zaman bu prosedürleri güncellemek için gerekli önlemleri alacaktır.
  13. BİTENTA tamamen kendi takdirine bağlı olarak istediği herhangi bir zamanda Kullanıcı’dan hesap açılışında vermiş olduğu kayıt bilgilerini doğrulmasını talep etme hakkına sahiptir.
  14. Para yatırma işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için işlem yapılacak banka hesabındaki isim ile Kullanıcı’nın isminin aynı olması gerekmektedir.
  15. BİTENTA, para yatırma ve çekme kurallarında dilediği gibi değişiklik yapma hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Para yatırma ve çekme kurallarına ilişkin hususlar Site’deki “Destek” sayfasında bulunmakta olup kurallarda herhangi bir değişiklik olması halinde anılan sayfada bu değişiklikler yer alacaktır. BİTENTA, Kullanıcı tarafından yapılan para transferlerini en kısa sürede yerine getirecektir. Söz konusu işlemlerin öngörülen süre içerisinde gerçekleşmemesinden BİTENTA sorumlu değildir. Aynı şekilde BİTENTA, mücbir sebep nedeniyle söz konusu işlemleri gerçekleştirememesi halinde de sorumluluğu söz konusu olmaz.
  16. Kullanıcı’nın Site’yi kullanması nedeniyle doğacak tüm vergilerden, yasal yükümlülüklerden Kullanıcı sorumludur.
  17. BİTENTA tarafından destek hizmetleri yalnızca destek@bitenta.com üzerinden sağlar. Bunun dışında hiçbir yöntem ile Kullanıcı’ya destek hizmeti verilmemektedir. Bu madde dışında Kullanıcı’nın destek alması söz konusu olursa meydana gelen veya gelecek zararlardan BİTENTA sorumlu değildir.
  18. BİTENTA, diğer Kripto Para alış satış platformlarından ve Kripto Para ile ilgili işlem yapan tüm diğer işletmelerden tamamen bağımsız bir şirket olup hiçbir kurum ya da kuruluşun temsilcisi değildir. Kullanıcı’nın BİTENTA dışında bir alış satış platformunda işlem yapması halinde doğmuş veya doğacak zararlardan hiçbir şekilde BİTENTA sorumlu tutulamaz.
  19. BİTENTA, bir Kripto Para alış satış platformu olduğundan Site üzerinde Kullanıcılar açık arttırma veya eksiltme yolu ile alış-satış yaparlar. BİTENTA aracı site olup Site’de oluşan fiyatları BİTENTA belirlememektedir. Fiyat değişimlerinden oluşan kar ve zararlardan Kullanıcı/lar sorumludur. Bu nedenle Kullanıcı/lar fiyatların artması veya eksilmesinden dolayı meydana gelen veya gelecek zararlardan BİTENTA’yı sorumlu tutmayacaklarını gayri kabili rücu kabul ederler. Kullanıcı veya Kullanıcı’lar BİTENTA’dan hiçbir hak talep edemezler.
  20. BİTENTA, işlemlerin teknik hatalardan dolayı, gerçekçi olmayan fiyatlardan gerçekleşmesi gibi durumlarda, sistemi düzeltmek ve doğru çalışmasını sağlamak adına, bu işlemleri iptal edebilir veya geri alabilir. İptal ve geri alma sırasında bu Kullanıcı hesapları dondurulabilir, eğer herhangi bir ödeme yapıldı ise haksız yapılmış ödemenin iadesi istenebilir, iade edilmemesi halinde BİTENTA her türlü hukuki yola başvurma hakkına sahiptir. Bu tarz işlemlerden dolayı BİTENTA sorumlu tutulamaz ve hak talep edilemez.
  21. BİTENTA üzerinden alış – satışı yapılan Kripto Para’ların nasıl ve ne amaçla kullanıldığının, nereye ne amaçla transfer edildiğinin, herhangi bir hukuka aykırı durum için kullanılıp kullanılamadığının takibi teknik olarak mümkün olmadığından Kripto Para’ların kötüye kullanılmasından dolayı doğmuş veya doğacak, Kullanıcı ya da üçüncü kişilerin hiçbir zarar ve kaybından BİTENTA sorumlu değildir.
  22. BİTENTA, siteye üye olan kullanıcının güvenliğini azami ölçüde sağlayacağını taahhüt eder. Bu kapsamda BİTENTA, kullanıcının güvenliği adına üyelik oluşturulurken çift aşamalı doğrulaması (2FA) ile üyelik kaydı yapacaktır. BİTENTA, basiretli bir tacir gibi davranarak gerekli tüm özeni gösterecektir. Kullanıcıya ait birikimler olası bir siber saldırıya karşı site sunucularından bağımsız ortamlarda saklanır. Ancak tüm çabaya rağmen yine de oluşabilecek dolandırıcılık/hırsızlık gibi olaylardan BİTENTA sorumlu tutulamaz.
  23. BİTENTA, internet sitesinde oluşabilecek teknik arızalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kısa süreli ya da uzun süreli teknik arızalardan dolayı doğrudan veya dolaylı olarak doğan ve doğabilecek hiçbir zarardan BİTENTA sorumlu tutulamaz.
  24. Site’de sunulan her tür içerik, kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler her hangi bir manipülasyon veya yönlendirme olmadan işlenmekte ve tarafsız olarak sunulmaktadır. Bu sitedeki her türlü içerik sadece bilgilendirmeye ve öneriye yöneliktir ve bire bir olarak çözüm, sonuç, hukuki görüş, politik ve sosyolojik araştırma bilgisi özelliği taşımamaktadır. Bu sebeple bu sitedeki her tür içeriğin, verinin, analizin, raporun, değerlendirmenin kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Aynı konuda analiz edilen veriler birbiriyle çelişik ya da tutarsız olabilir. Bu tür durumlar BİTENTA’yı bağlamaz ve BİTENTA hiç bir sorumluluk üstlenmez.
  25. BİTENTA tarafından sunulan içeriklerde, herhangi bir kişiye, kuruma, şirkete, markaya yapılan atıf, bu kişilerin, kurumların, şirketlerin, markaların piyasa değerlerine, çeşitli kriterlerdeki sıralamalarına, marka değerlerine etki yapacak veya hisse senetlerinin satın alınmasına, satılmasına veya elde tutulmasına yönelik bir tavsiye değildir.
  26. Gizlilik konusunda Site’de yer alan Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması bölümünde yer alan hükümler geçerlidir.
 4. ÜCRETLENDİRME
  1. BİTENTA, hizmetlerle ilgili ücretleri Site'nin 'Yardım' bölümünde ilan etmektedir. Site’nin yardım bölümüne bitenta.com/yardim adresinden ulaşılabilmektedir. Ücretler, yardım bölümünde ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacaktır. Bu bölümde yer alan ücretler sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.
  2. BİTENTA, her TL çekme işlemlerinde kullanıcılardan kendi belirlediği bir işlem ücreti almak hakkına sahiptir. İşbu Sözleşme’nin kabul edilip onaylanması ile Kullanıcı, bu işlem ücretin alınmasını kabul etmiş sayılacaktır.
  3. BİTENTA, her alış satış işlemlerinde kullanıcılardan kendi belirlediği bir oran üzerinden komisyon (hizmet bedeli) alma hakkına sahiptir. BİTENTA bu ücret ve oran üzerinde dilediği gibi değişiklik yapabilir ancak yapılan değişiklik Site’de ilan edilir.
  4. Kripto para transferi iade edilemediğinden BİTENTA tarafından tahsil edilen komisyon veya işlem ücretlerinin iadesi de mümkün değildir. Bu nedenle Kullanıcılar bu ücretin iadesini isteme hakkına sahip değildir.
 5. UYGULANACAK HUKUK ve YETKİ
  1. Site’nin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer ala koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu Site ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup İzmir (Merkez) Mahkemeleri yetkilidir.
 6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
  1. 6.1. BİTENTA, işbu sözleşmede yer alan tüm hükümleri önceden bildirim yapmaksızın değiştirebilir. Yapılacak olan değişiklik Site’de ilan edilecektir.
 7. YÜRÜRLÜLÜK
  1. İşbu Sözleşme, BİTENTA tarafından Site’de ilan edildiği tarihte geçerlilik kazanır.
  2. Kullanıcı, siteye üye olduğunda işbu sözleşmenin tüm maddelerini ayrı ayrı okuyup anladığını, sözleşmenin bütün içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcının siteye üye olmaması ve sitenin hizmetlerinden faydalanmaması gerekmektedir. Aksi halde doğmuş veya doğacak olan zararlardan BİTENTA sorumlu değildir.